PRAVIDLA SOSNOVÁ

Pravidla pro jízdu na závodním okruhu se mohou výrazně lišit. Co je na jedné trati běžné, může na jiné znamenat komplikace nebo dokonce zákaz ježdění. Před vjezdem na konkrétní závodní okruh nebo autodrom je tedy nutné seznámit se s pravidly.

Malý okruh Sosnová u České Lípy se svým profilem výrazně liší od tratí jako je Most nebo Brno. Převažují zde pomalé zatáčky a technické pasáže. Kromě nejdelší cílové rovinky podél tribun je trať navíc velmi úzká. Pneumatiky, svodidla a další zábrany jsou tak velmi blízko.

Abychom minimalizovali nebezpečné situace během našich trackdays, máme přísně stanovený limit účastníků. Proto se zde během našich odpoledních akcí sejde vždy maximálně 15 aut. S ježděním v Sosnové jsou ale spojena další pravidla, která vyžadujeme my a nebo samotný provozovatel Autodromu Sosnová. Pojďme se s nimi seznámit.

PŘETÁČIVÉ SMYKY ANO, ALE..

Okruh v Sosnové jsme si stejně jako vy oblíbili hlavně pro trénink přetáčivých smyků. Jízda bokem má však na této trati jasná pravidla, která musíme všichni dodržovat. Přetáčivé smyky ve všech zatáčkách jsou povoleny.

Nesmí se však driftovat na rovných úsecích mezi zatáčkami a „rozhazovat“ auto před zatáčkou dříve, než je nutné pro ideální průjezd zatáčky, viz. vyznačené sekce na nákresu výše. Pálení pneumatik na místě nebo donuty jsou zakázány v celém prostoru autodromu.

HLUKOVÉ LIMITY

Hlukový limit je téma, které se hlavně v zahraničí řeší prakticky na všech tratích. U nás v česku mají alespoň prozatím bezproblémový vjezd všechna sportovní auta se sériovým výfukem. Auta s výrazně upraveným výfukem a nadměrným hlukem mohou být namátkově měřena. Výrazné překročení hlukového limitu může vést ke stornování registrace.

STOP PRO DRIFTOVACÍ SPECIÁLY

Současně s ukončením všech drift závodů i tréninků na Autodromu v Sosnové není možné registrovat se na naše akce s driftovacím speciálem. Pravidla Autodromu Sosnová provoz těchto vozů výslovně zakazují.

Dodržujte pravidla z rozpravy

Před zahájením každé akce probíhá rozprava. Na té si řekneme kromě okruhových pravidel také platnou konfiguraci trati. V Sosnové je možných variant hned několik, a je třeba aby všichni účastníci bez vyjímek jezdili stejnou trasu. Vždy si řekneme, jak jezdit v bodech vyznačených výše písmeny C a D. Pokud si někdy nejste jistí, zeptejte se nás. Při rozpravě budou také zejména nováčci upozorněni na nezpečná místa na trati. Mezi úsek s vyšším rizikem patří hlavně část označená písmenem A – hrozí zde po přetočení náraz do svodidel.

Nesmí se driftovat na rovných úsecích mezi zatáčkami a „rozhazovat“ auto před zatáčkou dříve, než je nutné pro ideální průjezd zatáčky.

Přehledně a pro rekapitulaci

  • Zákaz driftování na vyznačených úsecích
  • Zákaz registrace driftovacích speciálů a aut bez RZ
  • Nutné dodržovat variantu trasy domluvenou při rozpravě
  • U nadměrně hlučného auta může dojít k vykázání od provozovatele autodromu
  • Nedodržování či opakované porušení pravidel může vést k zákazu ježdění